Hafız Yetiştir

Hafızlık Çalışmasının Amacı
Çocuklarımızın eğitim seviyesinin yükseltilmesi, faziletli ve erdemli bir toplumun oluşturulması, dini ihtiyaçlarının giderilmesi, nitelikli ve bilgili bir neslin yetiştirilmesi ve kimliğimizin muhafazası için insanları hafızlık kurumuna teşvik eden çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Müslümanlar olarak, neslimizi bilinçli bir şekilde geleceğe hazırlamak durumundayız. Bunun yanı sıra Müslümanların Ehl-i Sünnet çizgisinde varlığını devam ettirebilmesi için insanımızın, imanını ve İslam ahlakını koruması çok önemlidir.

Medreselerimizde hafızlık ve islâmi ilimleri okuyan talebelerimize destek olarak tüm yeryüzünde cehaletin giderilmesi yolunda bir adım atabilirsiniz.

Hafize Yetiştir

Amacımız medreselerimizde hafızlık ve İslâmi ilimleri okuyan talebelerimizin aylık eğitim masraflarını üstlenmek isteyen, böylece bir alim, bir hafız yetiştirmek temennisinde bulunanlara bu hayırlı işte bir imkan sunmaktır.

Biz inanıyoruz ki her Müslüman evladı, İslam’ı en iyi şekilde öğrenme imkânına sahip olmalı. Kişinin ekonomik, sosyal, fiziki, coğrafi ya da herhangi bir bireysel durumu eğitimine engel olmamalı. Bereket Derneği olarak hiçbir zaman ayrımcılığa yer bırakmaksızın İslami eğitim talep eden herkese bu imkânı sağlamayı, kendimize hedef edindik.

Sizlerde bir Hafize yetiştirerek geleceğin ann elerinin hafız olmasını ve hayırlı nesiller yetiştirmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Hafız Giydir

Hafız Giydirme projesi, Bereket Derneği medreselerinde ilim tahsil eden talebelerimizin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan bir projedir. Sarık, gömlek, cübbe, şalvar ve ayakkabıdan oluşan hafız giydirme paketi sizlerin destekleriyle talebelerimize ulaşıyor. Sizde ömrünün en güzel yıllarını Kur'an öğrenmeye ilim tahsiline vakfeden bu güzide talebelerimizi giydirerek bu hayra ortak olabilirsiniz. 

İlim yolunda olmanın fazîletini Peygamber Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle beyân etmiştir: “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allah’ı zikretmek ve O’na yaklaştıran şeylerle, ilim öğreten âlim ve öğrenmek isteyen öğrenci bundan müstesnadır.”

Hafız Yetiştirmenin Fazileti

Hamd, kendisinde hiçbir eğrilik bulunmayan kitabı kuluna indiren ve onunla müminleri çok büyük mükâfatlarla müjdeleyip, onu hakkını vererek okuyanlara cenneti vadeden, diriliş gününe kadar da onu korumayı üzerine alan Allah’a olsun ki O: Muhakkak ki o kitabı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz buyurmuştur.
 
Ayrıca
Kur'an-ı Kerim i Okuyanlar, Okutanlar, onu Ezber yapanlar her daim zengindirler.
Asla ve asla mağdur olmazlar, Hakir olmazlar, Zelil olmazlar...
Mahmud Efendi Hazretleri (K.S.)

Medrese İftarı

İmâm-ı Ğazâlî hazretleri şöyle buyurmuşlardır:

“İlim taşıyanlar, aynen İslâm devletinin hudutlarını bekleyen askerlere benzerler. Tıpkı Allah yolunda savaşan ve nöbet tutan gaziler gibidirler. Bu gazilerin bir kısmı muharebe meydanlarında harp eder, bir kısmı ise harp edenlere yardımcı olur. Bir kısmı muhariplere su taşır, bir diğer kısmı ise ordunun ağırlığını; yani hayvanlarını ve yiyeceklerini bekler. Bunların hiçbiri i‘lâ-yi kelimetullâhtan ayrılmadıkça, cihâd sevabından mahrum olmazlar.”

Siz de medreselerimizde okuyan talebelerimizin bir günlük yemek ihtiyacını veya iftar masraflarını karşılayabilirsiniz.

Hafızlara Zekat Bağışı

İmam-ı Rabbani (k.s) buyurmuşlardır ki; "ilim talebelerine verilen zekatin iki kat ecri vardir. zira hem fakire hem dinine yardim etmis olur.

Sizde zekatlarınızı Bereket derneği hafzlık medreselerinde eğitim gören talebelerimize vererek bu hayra ortak olabilrsiniz.

Shopping Basket