Bereket Derneği Projesi

Sen de Hafız

Yetiştir

Sizde Bereket Derneği medreselerinde ilim tahsil eden talebelerimizden birinin masraflarını üstlenerek bu hayra ortak olabilirsiniz. Geleceğin Fatih'leri belki de sizlerin destekleriyle yetişecek kim bilir..

Hafızlık Eğitimi

Medreselerimizde okuyan talebeler 18 ila 24 ay sonra hafız olarak mezun olmaktadır.

ilmihal

Dinimizin olmazsa olmazı Fıkıh ilmi medreselerimizdeki tüm talebelere verilmektedir.

Tecvid

Yüce kitabımız Kur'an-ı kerim kıraatinin olmazsa olmazı tevcid kaideleri tüm talebelerimize öğretilmektedir.

Kıraat

Medreselerimizdeki tüm talebeler kıraat derslerini başarıyla tamalayarak mezun olmaktadır.

Neden Hafız Yetiştir Projesi?

Çocuklarımızın eğitim seviyesinin yükseltilmesi, faziletli ve erdemli bir toplumun oluşturulması, dini ihtiyaçlarının giderilmesi, nitelikli ve bilgili bir neslin yetiştirilmesi ve kimliğimizin muhafazası için insanları hafızlık kurumuna teşvik eden çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Açalım gözümüzü, dünyayı karanlıkta bırakıp gitmeyelim. Yıldızlarını yetiştirelim de gidelim. Dünyayı aydınlıkta bırakalım.

Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu)

Hafız Yetiştir

Hafızlık Çalışmasının Amacı
Çocuklarımızın eğitim seviyesinin yükseltilmesi, faziletli ve erdemli bir toplumun oluşturulması, dini ihtiyaçlarının giderilmesi, nitelikli ve bilgili bir neslin yetiştirilmesi ve kimliğimizin muhafazası için insanları hafızlık kurumuna teşvik eden çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Müslümanlar olarak, neslimizi bilinçli bir şekilde geleceğe hazırlamak durumundayız. Bunun yanı sıra Müslümanların Ehl-i Sünnet çizgisinde varlığını devam ettirebilmesi için insanımızın, imanını ve İslam ahlakını koruması çok önemlidir. 

Medreselerimizde  hafızlık ve islâmi ilimleri okuyan talebelerimize destek olarak tüm yeryüzünde cehaletin giderilmesi yolunda bir adım atabilirsiniz.

Hafize Yetiştir

Amacımız medreselerimizde hafızlık ve İslâmi ilimleri okuyan talebelerimizin aylık eğitim masraflarını üstlenmek isteyen, böylece bir alim, bir hafız yetiştirmek temennisinde bulunanlara bu hayırlı işte bir imkan sunmaktır.

Biz inanıyoruz ki her Müslüman evladı, İslam’ı en iyi şekilde öğrenme imkânına sahip olmalı. Kişinin ekonomik, sosyal, fiziki, coğrafi ya da herhangi bir bireysel durumu eğitimine engel olmamalı. Bereket Derneği olarak hiçbir zaman ayrımcılığa yer bırakmaksızın İslami eğitim talep eden herkese bu imkânı sağlamayı, kendimize hedef edindik.

Sizlerde bir Hafize yetiştirerek geleceğin ann elerinin hafız olmasını ve hayırlı nesiller yetiştirmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Hafız Giydir

Hafız Giydirme projesi, Bereket Derneği medreselerinde ilim tahsil eden talebelerimizin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan bir projedir. Sarık, gömlek, cübbe, şalvar ve ayakkabıdan oluşan hafız giydirme paketi sizlerin destekleriyle talebelerimize ulaşıyor. Sizde ömrünün en güzel yıllarını Kur'an öğrenmeye ilim tahsiline vakfeden bu güzide talebelerimizi giydirerek bu hayra ortak olabilirsiniz. 

Hafızlara Zekat bağışı

İmam-ı Rabbani (k.s) buyurmuşlardır ki; "ilim talebelerine verilen zekatin iki kat ecri vardir. zira hem fakire hem dinine yardim etmis olur.

Sizde zekatlarınızı Bereket derneği hafzlık medreselerinde eğitim gören talebelerimize vererek bu hayra ortak olabilrsiniz.

0
Kur'an-ı Kerim Hafızı​
0
Mezun Hafız​
0
Medrese
0
Hizmet Yılı
Shopping Basket