Hafız Giydir

Hafız Giydirme projesi, Bereket Derneği medreselerinde ilim tahsil eden talebelerimizin giyim ihtiyaçlarını karşılamak için başlatılan bir projedir. Sarık, gömlek, cübbe, şalvar ve ayakkabıdan oluşan hafız giydirme paketi sizlerin destekleriyle talebelerimize ulaşıyor. Sizde ömrünün en güzel yıllarını Kur’an öğrenmeye ilim tahsiline vakfeden bu güzide talebelerimizi giydirerek bu hayra ortak olabilirsiniz. Bir talebenin giyim bedeli 450 tl’dir.

HAFIZLIK İLE ALAKALI HADİS-İ ŞERİFLER

  • “Kim Kur’ân’ı okur, onu güzelce ezberler, helâlini helâl, haramını haram kabul eder ve bunlara uyarsa, Allah bu sayede o kimseyi cennetine koyar. Ailesinden hepsi cehennnemi hak etmiş on kişiye şefaat etme hakkı verir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 13/2905; Ahmed, I, 148)
  • Hz. Aişe (R.Anhu)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (S.A.V) şöyle buyurdu: “Kur’anı gereği gibi güzel okuyan kimse Allah’in peygamberlerine gönderilen elçi itaatkar meleklerle beraberdir. Kur’anı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.” (Buhari, Tevhid 52, Müslim, Müsafirin 243)
  •  Hz. İbni Abbas (R.A)’dan rivayet edildiğine göre Rasûlullah (S.A.V) şöyle buyurdu: “Kalbinde kafasında hafızasında hiçbir ayet bulunmayan kimse harab olmuş bir ev gibidir.” (Tirmizi, Fezailül Kur’an 18)
“Çocuklarınızı üç hususta yetiştirin: Peygamber sevgisi, Ehl-i Beyt sevgisi ve Kur’ân kıraati… Çünkü hamele-i Kur’ân (yâni Kur’ân hafızları) hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyâmet gününde peygamberler ve asfiyâ (yâni safâya ermiş olan Allâh dostları) ile birlikte Arş’ın gölgesindedir.” (Münâvî, I, 226) “Şu Kur’an’ı hâfızanızda korumaya özen gösteriniz. Muhammed’in canını kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, Kur’an’ın hâfızadan çıkıp kaçması, bağlı devenin ipinden boşanıp kaçmasından daha hızlıdır.” (Buhârî, Fazâilü’l-Kur’ân 23; Müslim, Müsâfirîn 231)

MAHMUD EFENDİ HAZRETLERİ’NİN SÖZLERİ

  • “Ey talebeler! Sizler, kurumuş toprakların yağmur yüklü bulutları, direksiz kubbenin direklerisiniz.”
  • “Ömrümden üç nefesim kalsa size okuyun, okuyun, okuyun derim.”
  • “Sizin yerinizde olsam bu sabah kahvaltı yapmadan ilme başlardım.”
Shopping Basket