Hafize Yetiştir

Medreselerimizde  hafızlık ve islâmi ilimleri okuyan talebelerimize destek olarak tüm yeryüzünde cehaletin giderilmesi yolunda bir adım atabilirsiniz.

Amacımız medreselerimizde hafızlık ve İslâmi ilimleri okuyan talebelerimizin aylık eğitim masraflarını üstlenmek isteyen, böylece bir alim, bir hafız yetiştirmek temennisinde bulunanlara bu hayırlı işte bir imkan sunmaktır.

Biz inanıyoruz ki her Müslüman evladı, İslam’ı en iyi şekilde öğrenme imkânına sahip olmalı. Kişinin ekonomik, sosyal, fiziki, coğrafi ya da herhangi bir bireysel durumu eğitimine engel olmamalı. Bereket Derneği olarak hiçbir zaman ayrımcılığa yer bırakmaksızın İslami eğitim talep eden herkese bu imkânı sağlamayı, kendimize hedef edindik.

Hafızlık Çalışmasının Amacı
Çocuklarımızın eğitim seviyesinin yükseltilmesi, faziletli ve erdemli bir toplumun oluşturulması, dini ihtiyaçlarının giderilmesi, nitelikli ve bilgili bir neslin yetiştirilmesi ve kimliğimizin muhafazası için insanları hafızlık kurumuna teşvik eden çalışmalar gerçekleştiriyoruz.

Müslümanlar olarak, diğergâmlık duygularımızı hep canlı tutmak ve neslimizi bilinçli bir şekilde geleceğe hazırlamak durumundayız. Bunun yanı sıra Müslümanların Ehl-i Sünnet çizgisinde varlığını devam ettirebilmesi için insanımızın, imanını ve İslam ahlakını koruması çok önemlidir. Bu yolda gösterilecek çabanın da ne denli büyük olduğu şüphesizdir.

Özellikle Kuran ayı olan Ramazan-ı Şerif te Zekat, Fitre ve Fidye vererek ilim talebelerine destek olabilirsiniz.

 

Açalım gözümüzü, dünyayı karanlıkta bırakıp gitmeyelim. Yıldızlarını yetiştirelim de gidelim. Dünyayı aydınlıkta bırakalım. Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu)
Medreselerimizde Hafızlık çalışmaları üç aşamada gerçekleştirilmektedir. İbtida Hafızlık Eğitimi (Hazırlık Bölümü) Kur’an-ı Kerim; Yüzüne okuma becerilerinin arttırılması Talim; Kur’an-ı Kerim’in tecvide uygun olarak okunması, ses bilgisi Tecvid; Her harfin hakkını vererek ağızdan doğru bir şekilde çıkarılması Meharic-i Huruf; Harflerin ağızdan çıkış yerlerinin öğretilmesi Tashih-i Huruf; Harflerin doğru bir şekilde okunması Yukarıdaki bu eğitimleri alan hafız adaylarımız hocaları tarafından Yasin-i Şerif, Tebareke, Amme Cüzü ile 10 Aşr-ı Şerif ezberlemek sureti ile sınava tabi tutulur. Sınav neticesinde hafızlık yapmaya elverişli olan öğrencilerimiz medreselerimizin hafızlık bölümüne alınır. Hafızlık Eğitimi Ezber; Kur’an-ı Kerim’i belirli bir metodla ezberlemek Kıraat; Kur’an-ı Kerim’in farklı okunma çeşitlerinin eğitimi (ses eğitimi) Pratik Arapça; Öğrencilerin Fasih Arapça ile konuşma becerilerinin arttırılması Hüsn-ü Hat; Öğrencilerin el becerilerinin geliştirilmesi yeteneklerinin arttırılması Yukarıdaki bu eğitimleri başarı ile tamamlayan talebelerimiz, hafızlık icazetlerini alarak medreselerimizdeki bir üst seviye olan ve İslami İlimler alanındaki eğitimleri için Arapça Medreselerimize alınırlar. Arapça Medresesi Hafızlık icazetini alan talebelerimizin Arapça Medreselerindeki eğitimleri iki ana başlık altında verilmektedir. İslami İlimler; Tefsir, Kelam, Belağat, Fıkıh, Siyer, Akaid, Hadis, Usul-ü Hadis, Usul-ü Fıkıh, Münazara, Mantık Osmanlıca Arapça Dil Bilgisi; Sarf (Emsile, Bina, Maksud, İzci, Sadeni,) Nahiv (Avamil, Ecrümiye, Tuhfetül Avamil, İzhar, Suyuti, Halmakıd, Suzuruz Zeheb, Netayiç, Molla Cami İbtida Eğitimi, Hafızlık ve son olarak Arapça Medresesi’nde eğitimlerini tamamlayan talebelerimiz, hocalarımız tarafından uygulanan sınavlar sonucunda icazetlerini alarak talebeliği bitirip, hoca olmaktadırlar.
“Kur’an-ı Kerim’i okuyanlar, okutanlar, onu ezber yapanlar her daim zengindirler. Asla ve asla mağdur olmazlar, hakir olmazlar, zelil olmazlar. Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhu)
Hafız Yetiştiriyorum Projesinin Amacı Nedir? Hafızlık ve İslami ilimleri okuyan öğrencilerimizin aylık eğitim masraflarını üstlenmek, bir alim ve hafız yetiştirmek isteyenlere bu hayırlı işte bir imkan sunmaktır. Tablebelerin Bursunu Nasıl Üstlenebilirim? Öğrencinin bursunu üstlenmek isteyen hayırseverlerimiz, Dernek Merkezimize bizzat gelerek,  www.bereket.org.tr internet sitelerimizden veya 0536 067 33 84 telefon numaramız ile hafız okutmak istediklerini bildirebilirler. İlk hafızlık ödemesi akabinde hangi öğrenciye burs verdiklerine dair “Öğrenci Belgesi” hayır severe ulaştırılır. Burs Ödemelerini Nasıl Yapabilirim? Burs ödemelerini aylık, 6 aylık, 12 aylık 18 aylık veya 24 aylık periyotlarda ödeyebilirsiniz. Bağışlarınızı, | www.bereket.org.tr internet sitemiz üzerinden kredi kartı ile online bağış | Havale ve EFT ile banka üzerinden | PTT ile | Makbuz karşılığı elden, ödeyebilirsiniz. Bir Hafız Bursu Ne Kadar? Hafızlık ve İslami ilim tahsil eden bir öğrencinin burs bedeli aylık 400 TL’dir. Öğrencinin tahsil süresi ortalama 24 ay olup toplam burs bedeli 9600 TL’dir. Hafızlığın Önemi Hakkında Hamd, kendisinde hiçbir eğrilik bulunmayan kitabı kuluna indiren ve onunla müminleri çok büyük mükâfatlarla müjdeleyip, onu hakkını vererek okuyanlara cenneti vadeden, diriliş gününe kadar da onu korumayı üzerine alan Allah’a olsun ki O: Muhakkak ki o kitabı biz indirdik ve onun koruyucusu da elbette biziz buyurmuştur.
Shopping Basket