Hafızlara Zekat Bağışı

Zekat Nedir?

Zekat mana olarak; artma, çoğalma, bereket ve temizlik anlamları taşır. Malım belli bir bölümünün, Kur’ân-ı Kerim’de açıkça bildirilen sınıflardan birine veya birkaçına Allah rızası için verilmesidir. Hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır, İslam’ın beş temel şartından biridir.

Zekat Kimlere Verilir?

Zekatın kimlere verileceği hususu Allah (CC) tarafından bizlere Kur’ân-ı Kerim’de Tevbe Suresi 60. Ayette şöyle bildirilmiştir: “ Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, Allah yolunda (çalışanlar) ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin buyruğu budur.

Allah bilmekle ve hikmetle yönetmektedir.” Ayetten de anlaşılacağı üzere zekatta ilk esas ihtiyaç sahibi olma durumudur, kişi önce kendi çevresindeki kardeş, akraba ve onların çoçuklarını gözetip zekat verebilir. Bunun yanında ulaşabileceği yoksul (hayati ihtiyaçlarını idame ettiremeyen) durumda olan bir bireye veyahut Allah yolunda ilimle meşgul olan bir kardeşime zekat bağışını verebilir.

Zekat Kimlere Verilmez?

Zekât ve fitre ana, baba, büyükanne ve büyük babalara, oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara, eşine, müslüman olmayanlara, zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa verilmez.

Zekat Kimlere Farzdır?

Müslüman, akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına gelmiş ve hür olan, kazanç sağlayıcı nitelikte mala sahip olan (nisap miktarda) kimselere zekat farzdır.

Zekatın kişiye farz olması için elinde bulundurduğu nisap miktarda mala sahip olmasından, bir kameri yılın geçmesi gerekmektedir. Bu süre zarfında mal nisap miktarını korumalıdır.

Hafızlara zekat verilir mi

Evet. Hafızlara zekat verilebilir zira İmam-ı Rabbani (k.s) buyurmuşlardır ki;

“ilim talebelerine verilen zekatin iki kat ecri vardır. zira hem fakire hem dinine yardım etmiş olur. Sizde zekatlarınızı Bereket derneği hafızlık medreselerinde eğitim gören talebelerimize vererek bu hayra ortak olabilirsiniz.

Shopping Basket